Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

Przeglądy i badania sprawozdań finansowych

uśmiechnięci ludziePrzeglądy i badania sprawozdań finansowych wchodzą w zakres naszej podstawowej działalności audytorskiej. Głównym zadaniem badań sprawozdań finansowych jest wyrażenie opinii o tym, czy dane sprawozdanie przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki oraz, czy jest zgodne z zastosowanymi zasadami rachunkowości.
Wydanie opinii poprzedza wnikliwa analiza zawartych w sprawozdaniu danych finansowych, zapisów ksiąg rachunkowych, dokumentów oraz informacji uzyskanych w trakcie badania sprawozdania.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości biegły rewident przekazuje listę sugerowanych korekt, dzięki temu badana jednostka ma możliwość dokonania poprawek w sprawozdaniu.

Jak przebiega badanie sprawozdań finansowych?

W naszej firmie przeprowadzaniem badań sprawozdań finansowych zajmują się wyłącznie doświadczeni biegli rewidenci. Realizowana weryfikacja składa się z trzech etapów:

  1. badanie wstępne – skupia się ono na rozpoznaniu problemów danego przedsiębiorstwa, dokonywana jest ocena systemu kontroli wewnętrznej, wyłapywane są wszystkie potencjalne czynniki ryzyka itp.,
  2. badanie zasadnicze – w trakcie jego trwania przeprowadzane są testy analityczne, badania sald, transakcji, sprawozdań z działalności, czy też zdolności do kontynuacji działalności w oparciu o analizę ekonomiczno-finansową,
  3. raportowanie – jest ostatnim etapem badania, w którego trakcie sporządzane jest sprawozdanie z badania, zawierające opinię o zbadanym sprawozdaniu finansowym.